Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej

Z początkiem roku zniesiona została możliwość pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę tzw. „odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Żeby zniwelować skutki tej zmiany ustawodawca wprowadził możliwość stosowania ulgi dla pracownika, tzw. „ulgi dla klasy średniej”.

Ulga przysługuje i zostanie uwzględniona automatycznie przy naliczeniu każdego wynagrodzenia wypłaconego od stycznia 2022 r. po spełnieniu następujących warunków:

– wynagrodzenie osiągane jest z umowy o pracę,

– miesięczny przychód mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł,

Ulgi nie można jej stosować np. do przychodów z innych źródeł niż stosunek pracy.

Przewidziano możliwość rezygnacji ze stosowania ulgi w rozliczeniu miesięcznym. Przy czym rezygnacja nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania z ulgi w rozliczeniu rocznym pod warunkiem, że przychód roczny naliczany według zasad ogólnych mieści się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.

Pamiętajmy, że nieosiągnięcie lub przekroczenie wskazanego wyżej przychodu będzie skutkować pozbawieniem prawa do ulgi, stąd w przypadku stosowania ulgi w rozliczeniu miesięcznym może wystąpić niedopłata podatku, którą trzeba będzie uzupełnić.