Wspieramy Klientów w procesie inwestycyjnym począwszy od zakupu nieruchomości niezabudowanej, po posadowienie budynku oraz obsługę roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi.

Tworzymy dla swoich Klientów i bierzemy udział w negocjacjach umów, w tym między innymi:

  • sprzedaży
  • dzierżawy
  • najmu
  • zlecenia
  • o dzieło świadczenia usług

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach z tytułu rękojmi (wad fizyczne i prawne rzeczy), postępowaniach gwarancyjnych.

Pomagamy w ustanawianiu i znoszeniu służebności między innymi przesyłu (energia elektryczna, gaz), drogi koniecznej.

Walczymy o odszkodowania, zadośćuczynienia jak również reprezentujemy klientów w licznych postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych.

Sprawnie przeprowadzamy naszych Klientów przez procedurę rozwodową. Decyzja o rozwodzie jest trudna, a sam proces rozwodowy może dostarczyć nieprzyjemnych przeżyć. Stąd niezależnie od pomocy prawnej oferujemy wsparcie psychologiczne udzielane przez wykwalifikowanych specjalistów, zarówno dla Klienta jak i dzieci, które są uczestnikami rozwodu rodziców.

Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach dotyczących przyznania alimentów, ich obniżenia oraz podwyższenia.

Z powodzeniem prowadzimy sprawy dotyczące spadków. Nasi prawnicy uczestniczą między innymi w postępowaniach w zakresie:

  • stwierdzenia nabycia spadku
  • niegodności dziedziczenia
  • działu spadku
  • zachowku

Nasz zespół jest doświadczony w reprezentacji zarówno pracodawców, pracowników jak i związków zawodowych. Tym samym biorąc pod uwagę dywersyfikację praktyki oraz znajomość potencjalnych argumentów strony przeciwnej, oferujemy zoptymalizowaną pomoc w tym w zakresie sporów pomiędzy stronami stosunku pracy, czy sporów zbiorowych. Wielokrotnie wspieraliśmy Klientów w konstruowaniu ZUZP, regulaminów pracy, czy regulaminów wynagradzania oraz prowadzeniu negocjacji zarówno po stronie związków jak i pracowników.

Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach o przyznanie renty, emerytury (w tym emerytury pomostowej, częściowej) prowadzonymi przez ZUS