Aby zobaczyć wycenę wdrożenia RODO w Twojej firmie uzupełnij formularz audytowy

Czy posiadasz politykę bezpieczeństwa danych osobowych?

Czy zbierasz we własnym zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Czy wysyłasz potencjalnym klientom maile z ofertami (informacja handlowa)?

Czy posiadasz pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę)?

Ilu posiadasz pracowników/osób świadczących na Twoją rzecz pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (proszę o podanie łącznej wartości)

Czy Twój komputer/komputery pracowników są zabezpieczone hasłem?

Czy masz włączony wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem?

Jak często hasło do komputera jest zmieniane?

Czy posiadasz zabezpieczenia w postaci programu antywirusowego?

Czy świadczysz usługi w zakresie medycyny/fizjoterapii?

Jakiego rodzaju oprogramowania używasz (zaznacz):

Czy przechowujesz umowy lub inne dokumenty co najmniej w szafach/szufladach zamykanych na klucz?

Czy w pomieszczeniach firmy jest zainstalowany alarm?

Czy posiadasz wykupioną usługę ochrony w zakresie pomieszczeń/budynków firmy?

Czy pomieszczenia firmy są monitorowane (kamery)?

Czy dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty firmy umowy mają tylko upoważnieni pracownicy?

Czy posiadasz niszczarkę?

Czy korzystasz z obsługi biura księgowego?

Twoja cena wdrożenia RODO w firmie to:
--

Celem zamówienia wdrożenia:

 • zaznacz: akceptuję regulamin
 • kliknij przycisk: zamawiam wdrożenie
 • w ciągu 48h od złożenia zamówienia otrzymasz fakturę pro forma
 • opłać fakturę. Po zaksięgowaniu płatności w terminie do 10 dni roboczych opracujemy i prześlemy Ci dedykowaną dla Twojej Firmy dokumentację (wraz z wytycznymi), zapewniającą Twoją zgodność z RODO.

Informacje dodatkowe:

W skład wdrożenia wchodzi opracowanie na podstawie przeprowadzonego audytu dokumentacji dopasowanej do potrzeb Twojej firmy w postaci:

 • Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych
 • Polityki w zakresie bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym
 • Oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy
 • Upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Zaleceń po przeprowadzeniu audytu
 • Krótkiej Instrukcję postępowania z dokumentacją, o której mowa powyżej

Zakres przesłanych materiałów jest uzależniony od wyników przeprowadzonego audytu.