Wspieramy Klientów w procesie inwestycyjnym począwszy od zakupu nieruchomości niezabudowanej, po posadowienie budynku oraz obsługę roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi.