Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami, w tym prowadzimy sprawy z zakresu nadużywania pozycji dominującej na rynku, zbiorowych interesów konsumentów oraz praktyk ograniczających konkurencję. Sprawdzamy, czy regulacje zawieranych przez naszych Klientów umów i regulaminów nie zawierają postanowień niedozwolonych, w świetle obowiązujących przepisów prawa.