Nasz zespół jest doświadczony w reprezentacji zarówno pracodawców, pracowników jak i związków zawodowych. Tym samym biorąc pod uwagę dywersyfikację praktyki oraz znajomość potencjalnych argumentów strony przeciwnej, oferujemy zoptymalizowaną pomoc w tym w zakresie sporów pomiędzy stronami stosunku pracy, czy sporów zbiorowych. Wielokrotnie wspieraliśmy Klientów w konstruowaniu ZUZP, regulaminów pracy, czy regulaminów wynagradzania oraz prowadzeniu negocjacji zarówno po stronie związków jak i pracowników.

Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach o przyznanie renty, emerytury (w tym emerytury pomostowej, częściowej) prowadzonymi przez ZUS