Radca Prawny, specjalista z zakresu prawa nieruchomości, prawa energetycznego, prawa cywilnego

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej skupia się na bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności podmiotów działających w branży energetycznej, w zakresie dystrybucji energii. W ramach wykonywanego zawodu Radcy Prawnego zajmuje się zagadnieniami rynku nieruchomości, prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego, eksploatacji obiektów budowlanych, odpadów oraz zamówień publicznych. Jest również zaangażowany w liczne projekty dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości, w szczególności pod urządzenia energetyczne, prowadził liczne postępowania z zakresu regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych, w tym umieszczonych w pasie drogi, realizował projekty z zakresu wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości pod inwestycje, po ich prowadzenie i zakończenie procesu. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania projektów oraz negocjacji porozumień i umów, jak również w reprezentowaniu podmiotów przed organami administracji oraz sądów. Reprezentował firmy z branży energetycznej,  budowlanej oraz inwestorów w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych oraz prawa energetycznego. W pracy trenerskiej skupia się na przekazaniu uczestnikom praktycznych aspektów danego zagadnienia, które można będzie wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.  

Współpraca z biurami nieruchomości, wykonawcami robót budowlanych, architektów, społek deweloperskich w tym podmiotów z grupy Musiał Group, Desa Development sp. zo.o. sp. k. Axett Group

Współpraca w branży odpadów Eco-jumir sp. Z o. o.

Współpraca energetyka – Tauron Dystrybucja S.A.

Współpraca w zakresie szkoleń z firmą SEMPER